Inici
Qui som?
Serveis
Notícies
Enllaços
Contacte
Mapa del lloc

  • Sistemes de Gestió de la Qualitat 

La implantació d’un Sistema de Gestió de Qualitat pretén identificar i satisfer les necessitats i expectatives dels clients de manera eficaç i eficient aconseguint una millora continua de l’acompliment global de l’organització i les seves capacitats. El SGQ beneficia la motivació i comprensió del personal cap els objectius de l’organització i la seva participació en la millora contínua.

Beneficis:
- Treballar amb clients que requereixen proveïdors certificats
- Millora de la imatge del producte o servei
- Augment de la satisfacció dels clients
- Estimulació de l’organització d’entrar en un procés de millora continua

  • Sistemes de Gestió Ambiental

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental pretén coordinar, dirigir i controlar les activitats d’una organització en relació al medi ambient, és a dir, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació sense perjudicar el desenvolupament de la pròpia activitat. El SGA és l’eina que capacita a l’organització per assolir i demostrar el nivell proposat en matèria de medi ambient de manera sostenible.

Beneficis:
- Posicionament socialment responsable de l’organització diferenciant-se de la competència i reforçant la seva imatge positivament davant clients i proveïdors
- Beneficia la competitivitat en els mercats actuals
- Optimització de la gestió i cost dels recursos i  residus
- Reducció dels impactes ambientals negatius generats per la seva activitat o aquells que es poden produir de manera accidental
- Assegura el compliment de legislació ambiental i redueix el risc de sancions

  • Sistemes de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

La implantació d’un Sistema de Gestió de la Prevenció pretén coordinar, dirigir i controlar les activitats d’una organització en relació a la prevenció de riscos laborals, és a dir, la protecció de la salut dels treballador i la prevenció dels riscos laborals sense perjudicar la seva pròpia activitat. El SGP és l’eina que capacita a l’organització per assolir i demostrar el nivell proposat en matèria de prevenció de riscos laborals.

Beneficis:
- Disminució de la sinistralitat laboral
- Increment de la competitivitat empresarial
- Reducció dels costos associats a la gestió de la prevenció
- Integració de la prevenció a l’organització
- Sensibilització de la direcció i els treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals

  • Sistemes de Gestió de la Responsabilitat Social Empresarial

La implantació d’un Sistema de Gestió de Responsabilitat Social pretén coordinar, dirigir i controlar les activitats d’una organització en relació a la responsabilitat social, és a dir, contribuir de manera voluntària a través d’obligacions i compromisos, legals i ètics, per mitigar els impactes que genera la seva activitat en l’àmbit social, econòmic i ambiental. El SGRSE és l’eina que capacita a l’organització per assolir i demostrar el nivell proposat en matèria de responsabilitat social.

Beneficis:
- Increment de ventes
- Posicionament de la marca i reputació
- Millora la participació dels treballadors
- Major motivació i retenció del talent
- Reducció dels costos operatius
- Reducció dels riscos (econòmics, socials, ambientals)
- Major reconeixement dels inversors.

Tornar a Serveis